[giaban]400,000đ[/giaban]

[giacu]420,000đ[/giacu]

[masp]HaNoi[/masp]

[chitiet]Phụ kiện CB400 toàn tập[/chitiet]