[giaban]220,000đ[/giaban]


[giacu]250,000đ[/giacu]


[masp]CB400[/masp]


[chitiet]Phụ kiện CB400 toàn tập[/chitiet]