ĐIỂM ĐĂNG KÝ THI A2_ GIÀNH CHO XE PHÂN KHỐI LỚN

Hôm nay, em chính thc gii thiu ti các c yêu thích xe phân khi ln,đã đang và mun có ý đnh sm mt em v vi vu.

Em nhn hướng dn, h tr và làm bng A2 cho các c t khâu A ti khâu Z theo các bước như sau:

Bước 1. Các c đăng ký thi A2 ( Đến trc tiếp nhà em, hoc cơ quan, hoc s giao thông vn ti thành ph Hà Ni hoc đa đim thi...nơi nào thun tin nht cho các c).


Bước 2. * Các c gi em: 04 nh 3x4 & 01 bn phô tô CMTND hoc H Chiếu. 01 bn photo bng lái xe ô tô bng nha Pet ( nếu có)
* Các c nhn t em: 
* Đơn đ ngh hc, sát hch cp giy phép lái xe.
* Sách ôn luyn lý thuyết 450 câu.
* Đĩa CD v cài đt trên pc(Laptop)
* App 450 câu lý thuyết cài đt trên ios/androi/win


Bước 3. Em gi thông báo v lch hc lý thuyết/ hc thc hành và lch thi chi tiết ti tng c. (Mt tháng có 2 -> 3 đt thi, trước khi thi 2->7 ngày các c ti đim thi hc lý thuyết và thc hành). Các c t tin ri thì có th ngh.


Bước 4. Em sát cánh cùng các c ti đim thi, hoàn thành bài thi. 
Sau 8 đến 15 ngày, các c có bng. Và t tin vi vu mi no đường.

Đa đim thi: Sài Đng, Long biên, Hà Ni. 

Đa đim nhn h sơ: 335 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni.

Đin thoi liên lc: 0981.159.591 

L phí thi: 1.500.000 vnđ 

@em có my đim chú ý như sau:


1. L phí full cho các c như trên, và không thu thêm bt c khon nào tr tin vé gi xe, tin th nha pet cho các c hôm thi, do hi đng thu hơn hơn 100k)


2. Các c có bng ô tô ri, vn thi lý thuyết như bình thường. Nếu là bng nha Pet thì photo gi li em luôn 01 bn.


3. Giành cho các c Vip, có siêu xe mà thi gian hn hp thì s có Gói h tr và ng cu riêng ->cùng vi l phí riêng.
4. Tt c các c đã thi trước đây thì đu biết, hc và thi, rt đơn gin. ln 1 hay 2 thì đu đ 100%.


5. Các c  xa tùy điu kin em có th ly bng sm cho các c.


6. Các c có thc mc gì c alo hotline: 0981.159.591 em s hướng dn và gii đáp.