[giaban]250,000đ[/giaban]

[giacu]290,000đ[/giacu]

[masp]HaNoi[/masp]

[chitiet]Mũ bảo hiểm 3/4 chính hãng các loại GRS, index, andes, hjc, ls2,....[/chitiet]