[giaban]380,000đ[/giaban]

[giacu]450,000đ[/giacu]

[masp]Brembo[/masp]

[chitiet]Phụ kiện CB400 toàn tập[/chitiet]