[giaban]180,000đ[/giaban]


[giacu]190,000đ[/giacu]


[masp]CB400[/masp]


[chitiet]

Phụ kiện CB400 toàn tập

Dịch vụ check gốc xe toàn quốc 24/7


Thông tin liên hệ:

website://pklshop.com

fanpage: pklshop hanoi

Hotline: 0981.159.591


[/chitiet]